Kate of Gaia
Ka-Te
Katie

Vem är Kate av Gaia?

Kate av Gaia är frilans undersökande journalist, reporter och programledare som är väl känd för sin förståelse av internationella lagar, akustik, juridisk engelska, och historien om våra nuvarande system för styrning och finansiering. Kate är en revolutionär som är tillägnad en friare samhälle där individer kan återta sin makt; Kate, liksom många andra, har ägnat stora ansträngningar för att exponera bedrägerier och skador som begås på mänskligheten.

Tink Again…

…cos at the KaTeGate all I.D. is BAR’d.

Original artwork by one who loves to create art and has given us this beautiful expression of how they see ‘Tink At Heaven’s Gate’.   Thank you!

~

Tink At Heaven’s Gate

There stands little Tink,  a-guarding Heaven’s Gate,

The guitar-playing blonde, the thigh-high wearing, Kate.

No one with I.D. gets past her, cos her Daddy told her, “No!”

So when she asks her question, to Hell the I.D.Entities do go.

~

 (by RhoSe – inspired by this wonderful artwork.)