babylon-c3a4r-fallen-svensk

Högerklicka och "Spara mål som ..." för att hålla denna uppsats.

Babylon är Fallen av kate u/v kaia

1. NAMN: Huvudnyckeln till hela systemets/KRONANS KORPORATIONS spel. NAMNET är sprinten till hela legala/kontroll konstruktionen. Utan ett LEGALT NAMN, som är ditt samtycke till att att vara sagt NAMN, kan systemets vampyrer bokstavligen inte livnära sig på ditt livsblod/livskraft/skapelse energikälla som vanligtvis visas i det fysiska material vi samlar. Det är endast SAMTYCKET att vara/använda/ha ett LEGALT NAMN/vilddjurets märke som krävs för ditt absoluta andliga kontrakt/avtal med djävuls motiv att vara i FULL KRAFT OCH EFFEKT med dig som SLAV och dem som MÄSTARE. För BEVIS på detta, titta och se hur mycket i ditt liv/existens som involverar ett LEGALT NAMN och du kommer se måttet av kontroll systemet har över dig.

2. REGISTER/REGISTRATION etc.: Någon/alla ting registrerade är FULLT ÖVERLÄMNADE med samtycke till KRONANS KORPORATION med INGEN legal tillflykt tills sådana saker är borttagna genom avslöjande av INTENTIONEN av de som tjänar KRONANS KORPORATION till begå bedrägeri vetandes/ovetandes. ex. Ett barn som är REGISTERAT är KRONANS EGENDOM med okunnigt samtycke där sanningen om REGISTRERINGEN inte var frambringad som är original INTENTIONEN av KRONANS KORPORATION TJÄNARES ÄGARE till att ha folk offra deras barn ovetandes in till slaveri av själ, och således, kropp. Det är själen de egentligen är ute efter, så kom ihåg det.

3. PENGAR, GULD, SILVER, TILLGÅNGAR, BITCOIN etc.: är ALLA illusioner av värde där DU är den sanna skaparen av alla fysiska manifestationer. Pengar, utvärtes värde, har varit verktyget som tredjepartsinkräktare ”mellanhand” som har gjort dränering av din kraft möjlig. Pengar och liknande har endast värde om en har blivit lurad in till tro att det gör. Denna illusion är den slutgiltiga distraktion och förstörare av skaparsjälar, bokstavligen. ALLA pengar är baserade på SJÄLSKONTRAKTEN vanligtvis kända som PERSONBEVIS.

4. PERSONBEVIS: ARVSYNDSKONTRAKT. NAMNET du tror/hävdar som ditt är INTE din skapelse. Ditt ”antagna NAMN” var skapat av dina föräldrar/familjemedlemmar/adopterad släkt, INTE DIG. Detta är en ORIGINAL SKAPELSE manifesterad av en annan som är, i sin tur, REGISTRERAD därmed gör det KRONANS KORPORATIONS EGENDOM som tidigare angetts. Det är ovanpå detta bedrägeri som DIN egentlig själ var och är förslavad och ovanpå som ALLA PENGAR/SKULDER är skapade. Ett SKULD OBLIGATIONS ”värde” var placerat på PERSONBEVISET baserat på antagen insamling av SKATT, LÅN, SKULD ett barn är förväntat att betala så länge de är del av detta BEDRÄGERI mot mänskligheten. ex. Om någon är förväntad att betala en viss mängd av skatt etc. under deras livstid, ges OBLIGATIONEN ett SKULD ”VÄRDE”. Ett barn fött i en rik familj kommer ha ett högre skuldobligationsvärde än någon som är av en lägre uppfattad ”inkomstskick” värdering. Detta är slavhandel i det finaste som splittrar och erövrar mänskligheten i TRÄL/KAST/HIERARKI system som täcker planeten.

5. KOMMANDO OCH KONTROL: Rätter och regeringarna är system slavar inom, köpta och betalda för var de sanna kommando och kontroll aspekterna är POLIS/MILITÄR som frontlinjehundar och skrämsel entreprenader för de ovan rätterna och regeringarna så som BANKER/RELIGIONER och de som kontrollerar dem. Rätterna och regeringarna är blott utfyllnad i denna ”smörgås” av bedrägeri och illusion. Utan förmåga till KONTRAKT via något/alla NAMN vid frontlinjenivå, är hela systemet av kontroll förstört, i första hand de högst upp på denna andliga slaveri-pyramid. Utan NAMNET, är alla nivåer ovan i slutändan helt förintade.

6. DEN TREDUBBLA KRONAN: Denna består av ROME, CITY OF LONDON CROWN CORPORATION och WASHINGTON D.C. De är den oheliga treenigheten av 3 i 1, 1 i 3 som illustreras tydligt i Påvliga Kronan: Religion, till att kontrollera tron, sinnen och andligheten av mänskligheten, rätter och banker till att kontrollera pengar/obligationer och världspolis/-militär till slå ner uppresning och agera som frontlinje entreprenader för själsutvinning.

7. MÖRKRETS MAKTER: Detta är den sanna naturen av spelet som bredden av mänskligheten är blind till. Religioner har använts till att separera dig från källan genom att få dig tro ”gud” är utvärtes och använda ”räddnings”-program till att förstärka detta. Pengar är verktyget som används till att hålla människor i det fysiska-endast riket genom att få dem förhålla sig till ett utvärtes ”värde” på allting där inget skulle existera utan folket och dess kreativitet. Fysisk död och skada är verktyget som använts till att trycka ner din sanna essens som är all skapelse sig själv. Verktygen nyttjade är språk med förvanskning av ren frekvens intention med många betydelser av samma ljud/frekvens, genom ORD och STAVNINGAR/SPELLINGS (bokstavligen), och så splittra och erövrar oss och omdirigera vår energi till DERAS skapelser och kontroll. Dessa entiteter KAN INTE skapa någonting sen de är själslösa och därmed, ytterst maktlösa. De vet detta och är absolut skräckslagna för att detta stavar deras dom. En gång för alla. Vi är liv med medvetande där dessa entiteter är medvetande utan liv/själ/ande. De är FULLSTÄNDIGT OCH UTESLUTANDE BEROENDE av att få vårt SAMTYCKE eller andliga kontrakt avtal och detta är lätt uppnått genom NAMN bedrägeriet, köpa folk, ego bekvämligheter etc. Hela deras korthus/pyramid är BASERAT på detta faktum. Vi är bränslet för deras system/fordon. Utan andligt bränsle, är de förstörda. Det största program som vi springer in i med massan är tvärt betvivlande av deras egen makt och vem de sant är. Ett mästerfullt jobb har gjorts till att få mänskligheten till denna nivå av andlig svaghet och komplett okunnighet. Detta var avsikten med förvanskningen av gamla sanningarna, omskrivningen av vårt förflutna och presentera detta i skolor, kyrkor och alla nivåer av ego akademi. Upprepa en lögn tillräckligt ofta och folk kommer tro det. Det är mycket lättare att sälja en jättelögn till massan än sälja oss en för en. Media är huvudverktyget av tanke riktning och manipulation till att förstärka lögnerna vi blev fyllda med som barn och upp till vår nuvarande situation. Vi har många själslösa entiteter på denna planet med den breda majoriteten placerade i positioner av makt och kontroll, vara det polis, rätter, media, kyrkor, regeringar, skolor, militär på ALLA nivåer. Rädsla är deras enda verktyg och när en ser ens egna sanna odödliga natur, blir en oberörbar; bokstavligen. Denna masshypnos av mänskligheten är djup och du kommer möta alla nivåer av motstånd från vänner, familj, kollegor etc. så bryr dig inte om att försöka väcka dessa som samtycker till att vara döda. Fakta som bevisar detta är där för alla att se så det är upp dem att titta, inte dig. Helt enkelt plantera fröet och gå iväg. De är de samma som dem i allegorin av Noah som kom till arken för sent; låt dem drunkna. Vi är nu vid höjdpunkt av förstörelsens av dessa entiteter en gång för alla och de drar ut all skrämsel-porr, illusion och desperations-pluggar och i denna process, sänker de deras eget skepp där jag bara räcker dem en bättre plugg-dragare nu. DU och endast DU kan rädda dig själv och ingen annan, så sluta döda dig själv försöka. Låt de döda begrava de döda och kanske de kommer ”fatta det” nästa gång men de är INTE ditt bekymmer. Håll kursen. Vägen hem är en av sanning endast och inget annat.

Din vilja att stå i sanning är din ensam och till den grad som du står kommer vara av samma grad som du blir oberörbar andligen och, som ett resultat, fysiskt. Som ovan, så nedan efter allt. Där är inget ”mitt-i-mellan” här, du är antingen inne i eller ute från Babylon. Du är antingen mästare eller slav, dödlig eller odödlig. Själen, DU, är oändlig där kroppen bara är en biologisk dator du manövrerar. Din dator var infiltrerad och förvanskad (reptilhjärnstam/sammanfogade kromosomer) och separerad från hjärta källa sinne.

De själslösa kan inte uppleva medkänsla så förvänta dig inte att de gör. De är de samma som Terminator drönarna i filmerna, programmerade till att kontrollera och döda utan ånger och är lätta att upptäcka. De är överallt inkluderat din egen familj, vänner etc. och allt du behöver göra är att ”känna” din väg igenom.

Låt din instinkt och ditt hjärta vara din guide. Vi rensar denna verklighet från dessa parasiter exponentiellt nu var universell lag härskar enväldigt var ingen skall eller kan inkräkta. De är mästare av bedrägeri så låt inte din älskade medkänsla användas mot dig, någonting som har varit deras mest kraftfulla verktyg. Dessa bio-borg entiteter är redan livlösa och är endast beroende av att ha möjlighet att suga livet ur dig men, liksom varje vampyr, kan de inte komma in i din verklighet utan en inbjudan. Varje användning av det legala NAMNET är den enda inbjudan de behöver så bäst att klippa alla band och samtycken med det. Bara fatta detta koncept och du har redan klippt marionett strängarna och dina orsakande krafter återvänder genast i relation till din förmåga att vara ansvarig med den slutgiltiga av krafter. Till de ”vandrande döda” (och ni vet vad ni är), er tid tid är över, eran bedrägerier är kraftlösa och ögonblick för ögonblick, blir ni raderade från medvetandet för de invaderande parasiterna ni är. Vi, av de levande själarna, är vakna, medvetna och återkräver vår verklighet där er aldrig existerade.

Kort sagt, ja, ni är dömda.

Ha en trevlig dag! kate!!!