Kate of Gaia
Ka-Te
Katie

Kto je Kate Zo Gaia?

Kate Zo Gaia je na nezávislý investigatívny novinár, reportér a hlásateľ, ktorý je dobre známy pre jej pochopenie medzinárodnými zákonmi, phonics, právnické angličtiny a histórie našich súčasných systémov verejnej správy a financií. Kate je revolučný, ktorý je určený pre slobodnejší spoločnosti, v ktorej môžu jednotlivci kultivovať svoju silu; Kate, rovnako ako mnoho ďalších, venuje značné úsilie k odhaleniu klamy a škody spáchané na ľudstvo.

Tink Again…

…cos at the KaTeGate all I.D. is BAR’d.

Original artwork by one who loves to create art and has given us this beautiful expression of how they see ‘Tink At Heaven’s Gate’.   Thank you!

~

Tink At Heaven’s Gate

There stands little Tink,  a-guarding Heaven’s Gate,

The guitar-playing blonde, the thigh-high wearing, Kate.

No one with I.D. gets past her, cos her Daddy told her, “No!”

So when she asks her question, to Hell the I.D.Entities do go.

~

 (by RhoSe – inspired by this wonderful artwork.)