babylon-is-fallen-norsk

Høyreklikk og "Lagre mål som ..." til å holde dette essayet.

babylon-er-falt-brochure-flyer

Høyreklikk og "Lagre mål som ..." til å holde dette essayet.

Babylon Er Falt av kate u/v kaia

1. NAVNET: Er masternøkkelen til hele CROWN CORPORASJONENS/systemets spill. Navnet er dødmannsknappen til hele legal/kontroll konstruksjonen. Uten et JURIDISK NAVN, noe du samtykker til ved å godta å være sagt NAVN, kan systemets vampyrer bokstavelig talt ikke lenger ernære seg fra ditt livsblod/din skapelseskilde, energi som vanligvis vises i de fysiske materialene vi samler på oss. Det er bare ved samtykke til å være/bruke/ha Dyrets Merke/juridiske navn en nødvendighet for din absolutte åndelige kontraktavtale med djevelarketypen til å være i full kraft med deg som slave og dem som MESTER . For bevis på dette, ta en titt og se hvor mye av ditt liv/din eksistens som innebærer et juridisk navn og du vil se til hvilken grad av kontroll systemet har over deg.

2. REGISTERE/REGISTRERING etc. : Hva som helst og alle ting som er registrert er med samtykke overgitt til CROWN KORPORASJONEN uten NOEN form for rettslige krav inntil disse fjernes ved og avsløre den hensiktsmessig bevisste/ubevisste intensjonen til begå svindel fra de som tjener CROWN CORPORASJONEN.

eks. : Et barn som er registrert er CROWN EIENDOM ved uvitende samtykke, hvor sannheten om INNMELDINGEN ikke ble brakt videre noe som er den opprinnelige intensjon/hensikten til CROWN CORPORATIONENS TJENERE/EIERE, å få folk i uvitenhet til å tilby sine barns sjeler til slaveri, og dermed deres kropper . Det er sjelen de virkelig vil ha , så ha det i minnet/bakhodet.

3. PENGER, GULL, SØLV, EIENDELER , BITCOIN etc. er ALLE sammen illusjoner av verdi fordi du er den sanne skaperen av alle fysiske manifestasjoner. Penger, en ekstern verdi, har vært verktøyet som muliggjorde tredje part inntrengerens, eller "mellom/strå-mannens" drenering av din makt/energi. Penger og lignende har bare verdi hvis man har blitt lurt til å tro at de har det. Denne illusjonen er den ultimate distraksjon og ødeleggeren av skaper sjelene, bokstavelig talt. ALLE penger er basert på sjels KONTRAKTEN kjent som en fødselsattest.

4. FØDSELSATTESTEN: Den Orginale "Erkesyndens" KONTRAKT. Navnet du tror/gjør krav på som ditt er IKKE din kreasjon. Ditt "antatte navn" er skapt av dine foreldre/familiemedlemmer/adoptiv slekt, ikke deg . Dette er en ORGINAL SKAPELSE manifestert av en annen, som i sin tur er REGISTRERT og dermed CROWN CORPORATION EIENDOM som tidligere nevnt. Det var, og er, på grunnlag av dette bedrageriet din sjel bokstavelig talt ble slavebundet hvorpå alle penger/GJELD er opprettet. En gjeldsobligasjons "verdi" ble plassert i fødselsattesten basert på antatt opptjening av skatter, lån og GJELD et barn er forventet å betale så lenge de er delaktige i dette bedrageriet mot menneskeheten .

ex : Hvis noen er forventet å betale en viss sum av skatter etc i løpet av livet, er denne BOND/OBLIGASJONEN gitt en gjelds "verdi". Et barn født inn i en velstående familie vil ha en høyere gjeldsobligasjonsverdi enn et født med en antatt lavere "inntektsklasse" rating . Dette er slavehandel på sitt mest fintunede og fordeler menneskehetens goder i TJENER/KLASSE/HIERARKI systemet som omspenner planeten.

5. KOMMANDO OG KONTROLL: Domstoler og regjeringene er systemets interne slaver, kjøpt og betalt for, hvor de sanne kommando og kontroll aspekter er POLITI/MILLITÆRE som frontlinjens hunder og frykt-entreprenører for de over domstoler og regjeringene som BANKER/RELIGIONER, og de som styrer dem . Domstolene og regjeringer er kun fyllmasse for denne "sandwich`en" av bedrag og illusjon. Uten evnen til å inngå kontrakt via noen/hvilket som helst/alle NAVN på frontlinjenivå, er hele systemet av kontroll ødelagt, viktigst av alt ødelagt for de helt på toppen av denne åndelige slaveri pyramiden. Uten NAVN, blir alle nivåer over til slutt helt utslettet.

6. DEN TRIPLE KRONEN: Denne består av ROMA, CITY OF LONDON CROWN CORPORATION og WASHINGTON DC De er den uhellige treenighet av 3 i 1, 1 i 3 som illustrert tydelig i den Pavelige Kronen. Religion, for å kontrollere tro, sinn og åndelighet hos menneskeheten, domstolene og banker til å kontrollere penge/obligasjoner og verdens Politiet/Militæret til å knuse opprør og fungere som frontline contraktører for sjele ekstraksjon.

7. MØRKETS MAKTER: Dette er den sanne natur av spillet hovedtyngden av menneskeheten er blinde for. Religioner har blitt brukt til å skille deg fra kilden ved å få deg til å tro at "gud" er noe eksternt og "frelser" programmer er benyttet for å forsterke denne troen. Penger er verktøyet som brukes til å holde folk kun i det "fysiske/materialiserte rikets/sphærer" ved å få dem til å sette en ekstern "verdi" på alt der ingenting ville eksistere uten mennesker og deres kreativitet. Fysisk død og skadelidelse er verktøyet som brukes for å tvinge fast din egentlige essens som innbefatter hele selve skapelsen. Verktøyene som brukes er språk med korrupsjon av rene frekvensers intensjon og med flere betydninger av de samme lyder/frekvenser, ved hjelp av ord og stavelser-WORDS and SPELL-INKS (bokstavelig talt), og dermed splitte og erobre oss og omdirigere vår energi til sine kreasjoner og kontroll. Disse entitetene kan ikke skape selv fordi de mangler sjel og er dermed fullstendig maktesløse. De vet dette og er helt vettskremt fordi dette staver deres undergang, en gang for alle. Vi er livet med bevissthet hvor disse entitetene er bevissthet uten liv/sjel/ånd. De er helt og utelukkende avhengig av å få vårt samtykke eller åndelige kontrakt avtale, og dette oppnås enkelt gjennom NAVNE bedrageriet, bestikkelser, "kjøpt og betalt" ego komfort etc. Hele deres korthus/pyramide er basert på dette faktum. Vi er drivstoffet i deres system/kjøretøy. Uten åndelig drivstoff, blir de ødelagt.

Den kraftigste programmet menneskemassene kjører er den rene vantroen over sin egen makt og hvem de virkelig er. En mesterlig jobb er gjort for å få menneskeheten til dette nivået av åndelig svakhet og fullstendig uvitenhet. Hensikten var å ødelegge de gamle sannheter, omskrive vår fortid og presentere dette i skoler, kirker og alle nivåer av ego akademia. Gjenta en løgn ofte nok, og folk vil tro det. Det er langt lettere å selge en gigantisk løgn til massene enn å selge oss en etter en.

Mediene er hovedverktøyet for tanke styring og manipulasjon for å forsterke løgnene vi ble fylt med som barn og opp til vår nåværende tilstand.

Vi har mange sjelløse entiteter på denne planeten med de aller fleste plassert i maktposisjoner av kontroll, det være seg politi, domstoler, media, kirker, regjeringer, skoler, militære på alle nivåer. Frykt er deres eneste verktøy, og når en ser sin sanne udødelige natur, blir en uangripelig(untouchable); bokstavelig talt. Massen hypnosen av menneskeheten er dyp, og du vil møte alle nivåer av motstand fra venner, familie, kolleger osv. så ikke bry deg med å vekke de som samtykker til å være døde. Fakta for å bevise dette er der for alle å se, så det er opp til dem å se, ikke deg. Bare så frøet og gå videre. De er de samme som de i allegorien om Noah som kom for sent til arken; la dem drukne.

Vi er nå på kulminasjonen til å ødelegge disse entitetene en gang for alle, og de trekker frem alle fryktporno, illusjoner og desperasjonplugger i den prosessen, de senker sitt eget skip, hvor jeg bare vil gi dem en bedre plugguttrekker. DU og bare du kan redde deg selv og ingen andre så stopp og drepe deg selv ved å forsøke. La de døde begrave de døde og kanskje vil de "fatte det" på neste runde, det er ikke din bekymring. Hold kursen. Veien hjem består av sannhet og ingenting annet.

Din vilje til å stå i sannheten er din alene, og til den graden du står vil være den samme grad som du blir uangripelig åndelig sett og, som et resultat, fysisk sett. "As abowe so below, after all."

Det er ingen "middelvei" her, du er enten inne i eller ute av Babylon. Du er enten mester eller slave, dødelig eller udødelig. Sjelen, DU, er uendelig hvor kroppen bare er en biologisk datamaskin du manøvrerer. Datamaskinen ble infiltrert og ødelagt (Reptil hjernestammen/sammensmeltede kromosomer) adskilelse av hjerte og sinn. De sjelløse kan ikke oppleve medfølelse så ikke forvent at de skal. De er de samme som Terminator droider i filmene, programmert til å styre og drepe uten anger, og er lette å få øye på. De er overalt, inkludert i din egen familie, venner osv. og alt du trenger å gjøre er å "føle" din vei gjennom. La dine instinkter og ditt hjerte være din guide.

Vi renser denne virkeligheten for disse parasittene eksponentielt nå, hvor universell lov er enerådende hvor ingen skal eller kan synde. De er mesterne i bedrag så ikke la din kjærlige medfølelse bli brukt mot deg, noe som har vært deres mest virkningsfulle verktøy. Disse bio - Borg entitetene er allerede livløse og er kun avhengige av evnen til å suge livet ut av deg, men som enhver vampyr, kan de ikke tre inn i din virkelighet uten en invitasjon. Enhver bruk av det juridiske navnet er den eneste invitasjonen de trenger, så det er best du kutter bånd og samtykke med det.

Forstå dette konseptet, og du har allerede kuttet marionett strengene og din årsaks evne returnerer umiddelbart i forhold til din evne til å være ansvarlig med det ultimate av krefter.

Til de "vandrene døde" (og du vet hva du er), din tid er over, dine bedrag er maktesløse og nå øyeblikk for øyeblikk, blir du slettet fra bevisstheten for den invaderende parasitten du er. Vi , de levende sjelene, er våkne, klare for gjenerobring av vår virkelighet hvor din aldri har eksistert. Kort sagt, ja, du er dømt. Ha en fin dag!

kate!