Kate of Gaia
Ka-Te
Katie

Hvem er Kate av Gaia?

Kate av Gaia er freelance undersøkende journalist, reporter og programlederen som er godt kjent for sin forståelse av internasjonale lover, fonetikk, juridisk engelsk, og historien vår nåværende styringssystemer og finans. Kate er en revolusjonerende som er dedikert til en friere samfunn der enkeltpersoner kan gjenvinne sin makt; Kate, som mange andre, har viet betydelig innsats for å avsløre bedrag og ulemper begått på menneskeheten .

Tink Again…

…cos at the KaTeGate all I.D. is BAR’d.

Original artwork by one who loves to create art and has given us this beautiful expression of how they see ‘Tink At Heaven’s Gate’.   Thank you!

~

Tink At Heaven’s Gate

There stands little Tink,  a-guarding Heaven’s Gate,

The guitar-playing blonde, the thigh-high wearing, Kate.

No one with I.D. gets past her, cos her Daddy told her, “No!”

So when she asks her question, to Hell the I.D.Entities do go.

~

 (by RhoSe – inspired by this wonderful artwork.)