wist-je-dat-je-een-strafbaar-feit-begaat / wist-je-dat-je-een-misdadiger-bent-did-you-know-you-are-a-criminal

Klik met de rechtermuisknop en 'Doel opslaan als ... " naar behouden dit essay.

brochure-wist-je-dat-jij-een-misdadiger-bent

Klik met de rechtermuisknop en 'Doel opslaan als ... " naar behouden dit essay.

WIST JE DAT JE EEN STRAFBAAR FEIT BEGAAT/EEN CRIMINEEL BENT ALS .......

* Let op: dit zijn FEITEN, geen theorieën. Aandacht "Freemen op het Land / Soevereiniteit goeroes,

Soevereine "burgers", patriotten, de mensheid in het algemeen, etc.

1... Als je gebruik maakt van of beweert te gebruiken / eigenaar beweert/claimt te zijn van de NAAM dat van jou lijkt, dat dit geheel onjuist is omdat het aan de KROON/CORPORATIE/ KERK / STAAT door je ouders bij de geboorte werd geschonken?

2. ... Als je beweert/claimt eigenaar te zijn van iets dat GEREGISTREERD is want ALLE dingen / mensen INGESCHREVEN zijn eigendom van DE KROON?

3. Je wordt automatisch beschouwd als een dief als je beweert IETS / ALLES dat de NAAM waar je op frauduleuze wijze aanspraak op maakt en op een REGISTRATIE/EIGENDOMSACTE staat. Dit is waarom de RECHTBANK en de POLITIE de zaken waarvan je denkt dat ze jouw eigendom zijn kunnen en willen "stelen" omdat het al rechtmatig eigendom is van de KROON, opdrachtgever en meester. Een GEBOORTEACTE KAN NIET gebruikt worden als identificatie bewijs/licentie. Iedereen kan een KOPIE van jouw GEBOORTEACTE verkrijgen met minimale "persoonlijke" informatie.

4. Je bent een moreel en seksueel verdorven crimineel als je een licentie/legitimatie van welke aard dan ook bij je draagt. Licentie verwijst naar geïmpliceerde verdorvenheid/onbetrouwbaarheid en het draagt de VALSE NAAM/ALIAS waar je FRAUDULEUS een claim op legt en eigenlijk denkt betrouwbaarheid mee aan te tonen.

5. De rechtbank plaatst JOU automatisch in MINACHTING als je aanspraak maakt op de NAAM waarvan je denkt dat het van jou is. Je staat automatisch GARANT voor de OBLIGATIES gemaakt in die NAAM via de GEBOORTEAKTE en doet dit "vrijwillig" al is het in onwetendheid. VOEGING(JOINDER) / AANSPRAKELIJKHEID kan alleen op JOU verhaald worden als je beweert HUN juridische NAAM te zijn/claimen dat ZIJ, de KROON bezit(ten). GEEN RECHTER kan je aanraken als je dat niet doet. De NAAM is de pin in de handgranaat waar ZIJ doodsbang voor zijn. Trekken dus.

6. Alleen BAR leden (advocaten / rechters) hebben het recht op het gebruik van COPYRIGHT om hun "eer" in de rechtszaal te behouden en waarom degene die beweert een NAAM VERTEGENWOORDIGER te zijn "zelf" NIET kan worden GEHOORD omdat je DOOD word geacht. De DODEN reppen met geen woord.

7. Alle bankrekeningen, hypotheken, leningen, bedrijven, kinderen, HUWELIJKEN / ECHTSCHEIDINGEN etc. INGESCHREVEN /GEREGISTREERD/ GEMAAKT in de NAAM waarvan je denkt eigenaar van te zijn, is eigenlijk eigendom van de KROON. Elke poging om deze op te eisen is een "vrijwillig"doch onwetende frauduleuze DAAD en alle dingen die in deze contracten worden vernoemd zijn eigendom van de KROON/COOPERATIE/ STAAT/KERK.

8. Alle IDENTIFICATIE gemaakt op basis van de GEBOORTEAKTE NAAM waarvan je denkt dat het van jou is, is een vervalsing van persoon en geschrift, geheel ONWAAR, imitatie, en een valse identiteit . Je maakt gebruik van het eigendom van de KROON zonder toestemming en is een zeer ernstig misdrijf. Iemand die beweerteen NON-BAR lid TITEL te hebben, zoals een politieagent pleegt valsheid van persoon en geschrift/legitimatie/ imitatie Tweevoudig, omdat ze het recht van COPYRIGHT ook niet hebben .

9. Dit FRAUDULEUZE actie van de KROON/ COORPERATIE/STAAT/KERK wordt GEMAKKELIJK onwettelijk/ongeldig verklaard en omgekeerd door het blootstellen van de INTENTIE van de KROON/COORPERATIE/STAAT/KERK (en de eigenaren daarvan) om de mensheid te misleiden (AID en ABET) tot FRAUDE door jou/onze onwetendheid van deze CONTRACTUELE feiten.

Voor verdere informatie kan je terecht op: http://kateofgaia.wordpress.com en zie "kate's geschriften" van "The Long and short of it "en" I,who shall not be named" voor starters die goed Engels beheersen. ( Meer Nederlandse vertalingen volgen.) Er zijn vele andere werken die blootstellen" hoe de mensheid verslaafd raakte en de manier om jezelf daar lost van te breken. Deze pil zal de moeilijkste zijn in je leven om te slikken, maar lang niet zo verstikkend als het systeem dat je letterlijk bezit, lock, stock and barrel.