babilonas-kritc499s-lithuanian

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ir "Išsaugoti objektą kaip ..."toliau verstis šiuo esė.

BABILONAS KRITĘS

(Babylon Is Fallen by kate u/v kaia)

1. VARDAS - pagrindinis šios sistemos/karūnos korporacijos žaidimo elementas. Jūsų vardas yra atrama, kuri laiko visą teisinę/legalią/kontrolės konstrukciją. Be jūsų sutikimo/pritarimo, kad jūs egzistuojate kaip VARDAS, sistemos vampyrai negali tiesiogiai maitintis jūsų esybe/kūryba, kuri apsireiškia kaip mūsų turimi fiziškai materialūs dalykai/daiktai. Tai tik pritarimas, kad jūs esate/naudojate/turite teisinį vardą (oficialus vardas ir pavardė parašytas dažniausiai didžiosiomis raidėmis visuose turimuose dokumentuose) ko užtenka sudarant dvasinį kontraktą su velnio/blogio motyvu, kuris reiškia visišką atsidavimą/priklausomybę. Jūs paklūstate savo šeimininkui, kaip vergas. Kad įrodytumėte sau, jog skaitote ne nesamones, pažiūrėkite kiek jūsų gyvenime/kasdienybėje yra jūsų vardo bei kokiais tikslais jis naudojamas ir pamatysite kiek iš tikrųjų turite laisvės. Arba kaip labai mūsų gyvenimai yra valdomi.

2. REGISTRACIJOS/REGISTRAI t.t. - bet kokie/visi daiktai (gyvi taip pat) yra savavališkai atiduodami karūnos korporacijos/sistemos nasrams, be jokių galimų teisinių sprendimų/išeičių, kol neišaiškinama pradinė sistemos atstovų intencija, kuri yra priversti jus pasiduoti apgavystei, žinant/nežinant. Apgavystė rimtas reikalas. Pvz. Tėvams nežinant tiesos, užregistruojamas naujagimis/vaikas, tėvų pritarimu, tampa karūnos korporacijos nuosavybė. Pagrindinis faktas yra nutylimas – pirminė intenciją – tėvai savo noru nežinodami atiduoda vaiką į sielos vergystę. Sielos yra tai ko jie siekia, nepamirškite to.

3. PINIGAI, AUKSAS, SIDABRAS, BITCOIN ir t.t., yra iliuzinę vertę įgiję dalykai, tuo tarpu jūs esate visų fizinių objektų kūrėjas. Sukurtos išorinės vertės, pinigai yra įrankis ir tuo pačiu pasekmė ir tik galimi jūsų energijos pagalba. Pinigai ir kiti turi vertę tik todėl, kad mes esame įtikinti/įtikėję, jog jie turi vertę. Pavyzdžiams užtenka apsidairyti aplinkui. Ši iliuzija turi didelę reikšmę sielų kūrėjų naikinime ir dėmesio nukreipime. Visi pinigai yra tiesiogiai susiję dvasiniu kontraktu, geriau žinomu kaip gimimo liudijimas.

4. GIMIMO LIUDIJIMAS: nuodėmės kontrakto originalas. Vardas, kurį jūs vartojate/atstovaujate kaip savo ir galvojate, kad yra jūsų, nėra jūsų kūrinys. Jūsų vardas buvo sugalvotas/sukurtas jūsų tėvų/giminių/globėjų, tačiau ne jūsų pačių. Originalus kūrinys sukurtas bei užregistruotas tampa karūnos korporacijos nuosavybe. Šia apgavystė jūsų siela yra tiesiogiai perduodama vergovei, kurios pagalba yra kuriami pinigai/skola. Šios jūsų skolos vertė yra numatoma pagal tai kokiame socialiniame sluoksnyje vaikas gimsta. Į tai įeina visi numatomi mokesčiai, paskolos, rėmimai, kuriuos vaikas per savo gyvenimą turės apmokėti, kol/jeigu gyvens šios apgavystės ritmu. Pvz:. Jeigu iš kažko yra tikimasi, kad jis/ji per savo gyvenimą sumokės atitinkamą pinigų sumą mokesčiais, tas kažkas įgija skolos vertę. Ši skolos vertė bus numatyta didesnė vaikams, gimusiems pasiturinčioje šeimoje, nei tiems, kurie gimsta šeimose turinčiose žemesnes nuolatines pajamas. Tai aukščiausios klasės žmonių/vergų prekyba, kuri skaldo žmoniją į kastas visos planetos mastu.

5. ĮSAKYMAI IR KONTROLĖ. Teismas ir vyriausybė yra vidiniai sistemos vergai, perkami ir parduodami, kai tikrieji įsakymų ir kontrolės aspektai yra policija/armija, kaip priekinės linijos šunys-pasiuntiniai dalinantys/išnešiojantys baimės kontraktus tų, kurie yra aukščiau teismų ir vyriausybės – bankai/religijos ir juos valdantys. Teismai ir vyriausybė yra TIK elementas šio melo bei iliuzijos. Be jūsų vardo/pritarimo kažkokiam vardui, jie netenka jokios galios prieš jus – kontrolė yra sunaikinama, ypač tų sėdinčių šios dvasinės vergovės piramidės viršūnėje. Visi aukščiau išvardinti kontrolės lygiai netenka galios be jūsų vardo.

6. TREJYBĖS KARŪNA. Roma, City of London karūnos korporacija bei Washington D.C. Tai nuodėmingoji trejybė; trys viename ar vienas trijuose, kaip simbolizuoja popiežiaus karūna. Religija – kontroliuoti žmonijos nuomonę. dvasingumą bei tikėjimo sistemas. Teismai ir bankai kontroliuoja pinigus bei pasaulinė policija/armija slopinti pasipriešinimams ir sielų įkalinimo įrankis.

7. Tamsybės principai: Tai tikrieji prigimtiniai šio žaidimo elementai, kurie yra nepastebimi didžiajai daliai žmonių. Religija buvo ir ir yra naudojama atskirti jus nuo tikrojo šaltinio sakant, jog dievas yra išorinis, o vietoj to kišama išgelbėtojo idėja. Pinigai, tai įrankis sukaustantis tave materialiame pasaulyje, kai viskas matuojama pagal kainą/išorinę vertę, kai tuo metu niekas neegzistuotų be žmonių vaizduotės bei išradingumo. Fizinė mirtis ir smurtas taip pat naudojami kaip įrankis panardinti tavo tikrąją būti, kuri yra visa kas sukurta.

Kalbos yra natūraliųjų vibracijų intencijos iškraipymo įrankis, kai vienas žodis turi daug reikšmių tačiau atspindi vieną toną/vibraciją. Taip naudojami žodžiai skaldo ir valdo mus, nukreipdami mūsų energiją tam tikra, kažkam naudinga linkme. Šios būtybės negali/nesugeba nieko sukurti, kadangi yra besielės, o tuo pačiu ir bejėgės. Jos tą žino ir yra labai išsigandusios, nes šiuo raštu jos praranda vis daugiau savo iliuzinių galių. Mes esam gyvybė su sąmone, kai tuo metu jos yra sąmonė be gyvybės/dvasios/sielos. Jos yra tiesiogiai bei vienareikšmiškai priklausomos nuo mūsų pritarimo ar dvasinio kontrakto įgijimo naudojant vardo apgavystę, žmonių papirkinėjimą, egoistų prijaukinimą ir t.t. Mes ir tik mes esame energija, be kurios šios sistemos ratas negalėtų suktis. Be dvasinės energijos, jie yra sunaikinami. Tai yra faktas.

Ši programa taip susukta, jog masės yra praradusios savo tikrąją vertę ir žinojimą kas mes esame iš tikrųjų. Tai yra meistriško darbo pasekmė - žmonija nugesinta iki šitokios dvasinės silpnybės ir visuotinės nežinomybės. Šitokia buvo melo intencija - paslėpti senovės tiesas, perrašyti istoriją ir pateikti tai kaip tiesą mokyklose, bažnyčiose ir visuose kituose ego lavinimo sferose. Kartok melą tol, kol visi juo patikės. Yra daug lengviau įtikinti mases žmonių vienu dideliu melu, nei bandyti įrodinėti tą patį melą kiekvienam atskirai. Žiniasklaida yra pagrindinis įrankis nukreipti ir manipuliuoti mintis, stiprinti melą, kuris pradedamas pumpuoti nuo mažens iki esamo laiko. Tarp mūsų pilna bedvasių būtybių, kurių didžioji dalis užima pareigas kontrolės sektoriuose. Baimė yra jų vienintelis įrankis iki tol ateina suvokimas, jog mūsų prigimtis yra nemirtinga. Nuo to momento, tampame nepaliečiamais...tiesiogiai. Masinė žmonijos hipnozė yra gili, pasipriešinimo sulauksi visur: iš draugų, kolegų, šeimos narių. Nesistenk nubudinti tų, kurie nori būti miegantys/atstovauti mirusias sielas. Faktai pagrindžiantys šią tiesą egzistuoja visur, yra plačiai paplitę ir kiekvienam prieinami. Jie turi patys jų ieškoti, tu už juos to nepadarysi. Tiesiog pasėk minties sėkla ir keliauk toliau. Jie atspindi tuos iš Nojaus laivo alegorijos, kurie prie laivo atėjo per vėlai; tegul jie skęsta.

Dabar mes esame pačioje šių būtybių galutinio naikinimo viršūnėje. Jie tebesvaido baimės pornografijos, iliuzijos ir desperacijos akmenis, kurie tuo metu skandina jų pačių laivus, kai aš tuo tarpu dalinu sunkesnius akmenis. Jūs ir tik jūs galit išgelbėti save, todėl nustokit žudyti save bandant. Leiskit negyviems laidoti negyvus, galbūt jie ,,supras'' kitą kartą, tačiau jie ne jūsų rūpestis. Laikykis kurso. Kelias namo yra tiesos kelias ir niekas kitas. Tavo troškimas eiti tiesos keliu yra tavo paties, o kaip stabiliai tu stovi yra tolygus kiek nepaliečiamas tu esi dvasiškai bei fiziškai. Kaip danguje taip ir žemėje.

Čia nėra per viduriuką, arba tu žengi lauk iš Babilono, arba ne. Tu arba savęs šeimininkas, arba vergas, mirtingas arba nemirtingas. Siela – tu – yra beribė, kai tuo tarpu kūnas tik biologinis kompiuteris, kurį tu valdai. Tavo kompiuteris buvo infiltruotas, sugadintas (roplių smegenų dalis/sulietos chromosomos) ir atskirtas nuo nuoširdumo/širdies mąstymo šaltinio. Bedvasiai negali patirti/pajusti/išreikšti užuojautos, todėl nesitikėkite to iš jų. Jie tokie patys kaip terminatoriaus robotai filmuose – užprogramuoti kontroliuoti ir žudyti be gailesčio; taip pat yra lengvai pastebimi. Jie gali būti visur: tavo šeimoje, draugų rate ir t.t...tau tereikia pajusti. Leisk tavo instinktams ir širdžiai būti tavo gidu.

Mes valome šią realybę nuo parazitų eksponentiškai, o karaliavimą grąžinam natūraliems/universaliems dėsniams, kurių ribų neperžengsią niekas. Jie yra melo meistrai, todėl neleisk savo mylinčiai užuojautai būti naudojamai prieš tave patį – tai kas kažkada buvo jų pagrindinis ginklas. Bio-borgai yra be gyvybės ir yra priklausomi nuo to ar sugebės iščiulpti gyvybę iš tavęs, tačiau kaip ir visi vampyrai, jie neturi teisės užeiti į tavo realybę be tavo sutikimo. Kiekvienas legalus/juridinis/teisinis tavo vardo panaudojimas yra vienintelis jiems reikalingas kvietimas, todėl geriau ,,sukarpyk'' visus ryšius ir susigyvenk su tuo. Suvok šią sąvoka ir tu jau nukirpai lėlės virveles, o tavo gebėjimas būti priežastimi grįš akimirksniu ir tu pajusi visuotinos atsakomybės galią.

Visiems gyviems numirėliams, jūsų laikas baigėsi, jūsų melas yra bejėgis ir momentas po momento jūs esate trinami iš sąmonės dėl savo parazituojančių savybių. Mes, gyvosios būtybės/sielos, esame pabudę, suvokiantys ir atsiimame savo realybę, kai tuo tarpu jūsų niekada neegzistavo. Taip, taip, jūs pasmerkti. Geros dienos! Kate.