FØDSELSATTEST BEDRAGERI CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Højreklik og "Gem som ..." for at gemme denne essay.

Ansvarsfraskrivelse: Kun Kate of Gaia skrev de originale engelske versioner. Disse trannies/oversættelser er ikke blevet produceret af hende. Det er derfor tilrådeligt at bære dette i tankerne og bruge/dele disse trannies ved dit eget skøn. Hvis der er nogen tvivl om deres indhold er præcis/og i tråd med Kates originale engelske versioner vil det ikke være muligt for Kate at hjælpe med at diskutere spørgsmål, der opstår, og heller ikke med at lave rettelser. Derfor anbefaler vi alle, der overhovedet kan at læse og forstå de originale engelske versioner skrevet af Kate Gaia i sin egen unikke og strålende stil.

FØDSELSATTEST BEDRAGERI; CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS

af kate af kaea

"ATTENTION: Advoket, Dommer, Regerings Agent/ansat, Politi, Almindelige Mennesker etc. det hele/enhver/alle der tjener som et fiktivt LEGALT NAVN/TITEL/I.D.-ENHED (udtalt ponetisk eksempel: ''leg-all enemy'' ((N-AM-E), ''tit-El''/luciferisk)) karakter i den legale/juridiske verdens virkelighed;

Forfatterens note hvor "ophavsmand" defineres som enhver, der bruger disse ord som deres, hvor sandhed ikke kan "ophavsretligt beskyttes, kun deles ved aftale og disse ord er dine, uanset "hvem" skrev ordene ab initio (fra begyndelsen), hvor sandhed tilhører alle i BEGREBSMÆSSIG FORSTAND (skrevet i hjerte og sind, kausal, ikke den fysiske ''skrevne'' form, effektfuld.), hvor dette skriv writing/righting/ret-ting/riting er skervet (spelled out/stavet/præciseret) i et sprog forståeligt for både dem indenfor og udenfor DET LEGALE NAVNE BEDRAGERI profession/virkelighed hvor den fælles forståelse af dette bedrageri og forbrydelse mod menneskeheden og skabelse er synlig både i lægmænds og legale/juridiske vilkår, ikke at blive forvirret af hensigten af læseren, hvor "forfatterens" (intentionerne heraf/deri) intentioner er krystalklare: i.e./id est/d.v.s. legale/juridiske ord/verden wranglers twistere af "HØRINGER", spelled out/stavet/præciseret hvor det er præciseret fremover/heri med alle potentiel(le) af fonisk bedrag hermed, og derfor removed/flyttet rundt/fjernet, ad infinitum (i al evighed);

For eksempel, et fonetisk bedrag er, hvor en ting TALT af et ikke-B.A.R. medlem (offentligheden/enhver/alle/alle legale/legale/juridiske navne brugere uden B.A.R. tilhørsforhold/tilladelse(er)), kun for at blive re-spelled (omformuleret anderledes) af enhver/alle B.A.R. medlemmer under antagelse og formodning, at korrumpere den OPRINDELIGE HENSIGT af den talende versus at stave det højt, og hvorfor et BEDRAGERISK, ved bevidst design, legalt/juridisk navne ikke-B.A.R. medlem ingen stemme har i den legale/juridiske døde virkelighed: med andre ord, ens ord, talt kan ikke ændres fra talerens ORIGINALE SANDE HENSIGT om, hvad det betyder kontra hvad den der HØRE den talte form af ordene der høres, og så, korrumperer dem, og deres talte ord, ved at anvende alternative stavemåder under antagelse/formodning om den SAMME LYD enslydende, med helt forskellig(e) ''definition(er)'' ved hjælp af denne fup stavemåde for at fortryde dem og opnå den ÆRE fordel, hvor ingen ære i det eksisterer, og ikke-BAR medlemmet henstilles i en tilstand af evig VANÆRE ubevidst: dvs. drejer dem, ikke-BAR medlemmet taler/deres talte ord TALT, baglæns/omkring/imod/negerer(nægter)/korrumperer TALERENS oprindelige hensigt, at igangsætte og forevige/anstifte bedrageri mod dem for, at aktivere "imaginære (noget man forestiller sig) forbrydelser" at drage fordel af LOVPLIGTIG KOMMERCIEL VOLDTÆGT/KIDNAPPING etc. et al, således hvorfor ret "procedurer" kaldes HØRINGER hvor SPELLINGS (STAVEMÅDER/FORBANDELSER) er et mere præcist udtryk for, hvad der egentlig foregår: Således er dette stavet klart, hvor antagelse og formodning gøres ugyldig, hvor enhver/al brug/hævdene at være den LEGALE/JURIDISKE enhed som har alle i den originale sin (synd)/sign (tegn, underskrift) tilstand af bedrageri fra skabelsen af, og fortsatte brug af det legale/juridiske navn, der står på hver fødselsattest, indtil de fjerner sig fra den kriminelle legale/juridiske virkelighed, hvor alle er involveret i håndhævelsen af dette bedrageri bruger vold, fup og svindel, tvang osv for, at fange med den hensigt, at slavebinde en anden, er i virkeligheden, medvirken og tilskyndelse til en strafbar handling ved at tvinge en anden til underkastelse sig til deres anvendelse, hvor denne sandhed har været udsat, og hvor det er ulovligt at bruge nogen som helst/alle legale/juridiske navn(e)/titler fra begyndelsen;

Et typisk retslokale drama eksempel: En Uafvidende/Uvidende LEGAL/JURIDISK Deafened-ent(mind)(Sagsøgt)-(ent/mind/sind): "I do not consent" (''Jeg samtykker ikke'') talt med den intention af ''no wish to consent'' (''intet ønske om, at samtykke'') var intentionen hvor B.A.R medlemmet a.k.a. Dommer, advokat, betjent osv. KAN OG VIL antage/formode i FULL(FULD)/fool(fjols) ''ære'' ordene fonetisk til, hvordan DE ønsker, at høre det, og har respelled (omformuleret) det VERBAL(E)/FOR-BA'AL anderledes: "Aye, due knot con-se'-ent" (''Jeg samtykker ikke'') ''aye'' betyder ja, bekræftende og stiltiende aftale med det samme, ''due'' (gjort), som i stiltiende gælds aftale, ''knot'' (''knude''), som i bundet og BO-uND (BÅND), stiltiende aftale til slaveri og ''con-'' (Betyder både med/for og imod/uden lige som præfiks, betyder også tyv eller kriminelle i fælles folkelige udtryk etc.), '' se' '' er Latin for ''ham selv, hende selv, sig selv'' hvilket svarer til hele essensen af den involverede taler, og "-ent" er et suffiks* (*Et suffiks er et eller flere endelser, der sættes efter et ord for at ændre dets betydning) og betyder "sind" etymologisk.* (*Etymologi læren om enten ord eller ords oprindelse og udvikling). Kort fortalt, kan dem, som er medvirkende til/bevarer og profiterer af dette LEGALE/JURIDISKE NAVNE BEDRAGERI bedrag høre, hvad end de vælger, at høre/her og kan/vil, i fuld ære, RESPELL (OMFORMULERE) hvert ord sagt på ethvert retsmøde fordi det ikke blev præciseret af taleren skriftligt, hvor det kan blive re-spelled(om-formuleret) af B.A.R. medlemmets kriminelle intentioner, at inkriminere/anklage ALLE uskyldige OG skyldige individer lige og dermed male hele menneskeheden med den samme kriminelle børste, de har været malet med og blot "giver Sorteper videre for at gøre en skilling" af sin/sign (synd/underskrive) til en anden, re-writing by re-spelling (omskrivning ved om-formulering) talerens ord mod taleren for at skabe et B.A.R. medlem/tjener ved ed, fordel hver gang, i enhver legal/juridisk virkeligheds situation. Dette bedrag/kneb/kriminelle virksomhed er slut, hvor sandhed i sig selv er al den "hævn" man behøver i et ''hvidt flag tilstand af våbenhvile, ikke overgivelse" holdning og, hvor alle kriminelle som er medvirkende til/bevarer denne forbrydelse mod menneskeheden er nu fuldt eksponeret for alle at se: Det er ulovligt at bruge et legalt/juridisk navn det er en legal/juridisk FAKTA;

CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS som vedrører FØDSELSATTEST(ER)/enhver/alle kontrakter/traktater (herefter vist SPELLED (STAVET) som CRSS eller som hel sætning, almindeligvis omtalt som ''undtagelsesklausulen'')

I LEGAL/JURIDISK offentlig/international lov, clausula rebus sic stantibus (Latin for ''ting dermed står'') er det LEGALE/JURIDISKE doktrin/lære der giver mulighed for traktater/kontrakter til at blive uanvendelige, nunc pro tunc (nu og for altid) hvor enhvert/ALT BEDRAGERI er afsløret, gør enhver/alle kontrakter UGYLDIGE, ab initio (fra begyndelsen), ad infinitum (i al evighed), nunc pro tunc, tunc pro nunc(nu og for altid, for altid og nu) fjerner alle TIDS PERIODER vedrørende kontrakternes eksistens i første omgang på grund af en fundamental ændring af omstændigheder der henviser til, det er ulovligt at bruge et legalt/juridisk navn/FØDSELSATTEST som selvindlysende. CRSS er væsentlig og fundamentalt foreslået som en "undtagelsesklausul", der gør en undtagelse til den generelle regel om PACTA SUNT SERVANDA (Løfter skal holdes) DERMED FJERNE ALLE FORUDGÅENDE/TIDLIGERE antagelse(r) og/eller formodning(er) enhver/alle parter, legale/juridiske og/eller på anden måde det modsatte, hvor dette bedrageri er afsløret;

Fordi doktrinet/læren udgør en risiko for sikkerheden (værdipapirer alias penge) af traktater/kontrakter hvor dem der profiterer af dette "ved design" BEDRAGERI ved at afsløre denne INTENTION TIL AT BEGÅ BEDRAGERI og dem som er medvirkende til/bevarer det som dens anvendelsesområde, er relativt/helt begrænset/uden grænser, det kræver strenge LEGALE/JURIDISKE bestemmelser med hensyn til de betingelser, hvorunder det kan påberåbes hvor kun dem, der hævder at være LEGALE/JURIDISKE I.D.- ENHEDER inden for den legale/juridiske virkeligheds begrænsning er bekymrede, og hvor man ikke længere anses for en LEGAL/JURIDISK I.D.- ENHED derfor, da dette er den sidste RETSAKT, i den sunde fornuft af definitionerne, af en der tidligere blev bedraget af det LEGALE/JURIDISKE navne/fødselsattest BEDRAGERI, hvor det nu er KENT for at være BEDRAGERI og where/wear/ware/we're/were (hvor/slid/vare/vi'er/hvor) denne ene påberåber denne klausul ikke længere ønsker at begå legalt/juridisk navne bedrgeri/eventuelle forbrydelser mod en anden overhovedet, og samtidig fjerner alle spor af den tidligere ID-enhed fra deres og alle andres virkelighed, uanset MEDVIRKEN TIL/ forsøg på/ved/for/til bedrageri af forskellige KRONE VIRKSOMHEDS AGENTER til ulovlig/ved magtanvendelse/efterspørgsel/tvinge etc. et al nogen/alle, der har sagt OG blevet vist anderledes;

Doktrinet/læren er en del af den folkeretlige internationale lov/sædvaneret, men er også fastsat i Wienerkonventionen 1969 om traktatretten i henhold til artikel 62 (Fundamental Ændring af omstændigheder), selv om doktrinet/læren aldrig nævnes ved navn. Artikel 62 giver de eneste to begrundelser for påberåbelsen af rebus sic stantibus: først, at de forhold, der eksisterede på tidspunktet for indgåelsen af traktaten var faktisk objektivt afgørende for forpligtelserne i traktaten (afsnit A) og det tilfælde, hvor den ændring af omstændigheder har haft en radikal effekt på forpligtelserne i traktaten (afsnit B). Kort sagt, HENSIGTEN at bidrage og medvirke til, BEDRAGERI falder helt og holdent på dem der, medvirker til dette LEGALE/JURIDISKE NAVNE/FØDSELSATTEST BEDRAGERI, typisk overalt hvor nogen bliver tvunget til, at HVERVE/IMPONERET TIL AT SERVERE UFRIVILLIGT/UBEVIST deres barn gennem REGISTERINGER af enhver/alle former ab initio (fra begyndelsen) indtil opløst/brudt eller forbliver intakt velvilligt af nogen/alle, der fortsætter med at være skyldig i deres eget bedrageri ved forsætligt at bruge nogen/alle LEGALE/JURIDISKE NAVNE/TITEL (ER)) efter den kendsgerning, hvor bedrageri er absolut selvindlysende, hvor dette FØDSELSATTEST BEDRAGERI is in plain view (er synligt/lige foran øjnene); Hvis parterne i en traktat/kontrakt havde/har på et tidligere/nuværende tidspunkt overvejet/kendte alle fakta vedrørende traktaten/kontrakten (baseret på en fuldstændig og af en åben afsløring for alle involverede i FØDSELSATTESTEN (BC) kontrakt(er)) for forekomsten af de ændrede omstændigheder, kan doktrinet/læren IKKE anvendes og bestemmelsen forbliver i kraft, selv med fuld offentliggørelse af den BEDRAGERISKE HENSIGT af FØDSELSATTESTEN er JURIDISK FAKTA og er fuldt eksponeret/en kendt legal/juridisk kendsgerning inden for rammerne af den fiktive LEGALE/JURIDISKE VIRKELIGHED, mens dem som fortsætter med at bruge nævnte traktat/kontrakt/FØDSELSATTEST LEGAL/JURIDISK NAVNE ID-ENHED gør denne "escape clause" (''undtagelsesklausul'') ugyldig ved/af deres egen hånd og for at forsætligt/bevidst fortsætte brugen EFTER DEN KENDSGERNING (dvs. foragt for retten, profiterer fra, drage fordel af kriminalitet osv et al). Clausula rebus sic stantibus vedrører kun ændrede omstændigheder, der aldrig blev påtænkt af en eller flere af parterne, siden en eller flere af parterne involvered til, at indlede/ved kraft/håndhævede bedrageri efter den kendsgerning, sådanne kontrakter/aftaler er bevidst/ubevidst (uvidenhed er intet forsvar) ved/af/for/i udeladelse/provision begå BEDRAGERI FORSÆTLIGT, uanset påstande lavet ellers af enhver/alle som er legalt/juridisk døde, fiktive ID-enheder/B.A.R. medlemmer/CROWN AGENT(S) (KRONE AGENT(ER)) osv. et al bruger dette bedrag, at stjæle livs kilden fra en anden in any way shape or form (på nogen som helst måde);

Selv om det er klart, at en fundamental ændring af omstændighed(er) berettigere afslutning eller ændring af en traktat/kontrakt (dvs. Fødselsattesten er bevidst sat op til, at vildlede G.I.F.T.-ing festen, mand/kvinde skaberne af fysisk barn/børn/intellektuelle, spirituelle navne) med FORSÆT til at TRANSFER (OVERFØRE) et levende barn/børn (GAMETE-INTRA-FALLOPIAN) til en DØD LEGAL/JURIDISK NAVN(E) AFDELING AF ADMIRALITET/STAT placere alle kontraherende (komme til enhed/blive enige om) parter i en tilstand af absolut bedrageri, kollektivt), er en ensidig denunciation/opsigelse af en traktat er forbudt af nogen/alle LEGALE/JURIDISKE NAVNE BEDRAGERI deltagere (dvs. legale deltagere uden B.A.R./Krone Virksomheds medlems tilladelse hvor KRONE VIRKSOMHEDS AGENTER/TJENERES HENSIGT at begå BEDRAGERI er beviser nok i sig selv ved den blotte eksistens af REGSTERING/HOSPITAL etc. et al kontore handler i fødselsattest(er) slaveri) og MÅ KUN udføres på et individuelt valg grundlag for at gøre dette bedrageri kendt til enhver/alle KRONE AGENTER eller forblive en bevidst bedragerisk, ved narturen af det LEGALE/JURIDISKE NAVNE konstrueret virkelighed, villig deltager. Enhver/alle LEGALE/JURIDISKE NAVNE BEDRAGERI part(er) har ikke ret til at denounce/opsige en traktat ensidigt (dvs. på vegne af alle involverede), hvor et ikke-LEGALT/JURIDISK individ kan, for at eksponere/afsløre, og, som eksponerer/afsløre dette bedrageri for hele menneskeheden at se, hvor menneskeheden må gøre sit eget valg individuelt hvor FØDSELSATTESTEN er ENSIDIGT anset BEDRAGERI på HELE menneskeheden notwithstanding (på trods af);

Som en grundlæggende flaw/fejl af alle legale/juridiske retssager, er det en legal/juridisk kendsgerning i den legale/juridiske virkelighed/fiktive eksistens, at det er ulovligt for enhver/alle, uden et B.A.R. kort (Hvor man allerede begår bedrageri bare ved, træde ind i LOV SKOLEN/LÆSE JURA ved hjælp af et BEDRAGERISK LEGALT/JURIDISK NAVN, der er et eksempel på bedrageri på bedrageri uanset) eller SVORET ED ved, at bruge bedragerisk, med tilladelser givet kun til TITEL(ER), knyttet til LEGALE/JURIDISKE NAVN(E) ligeledes, at tjene "ejerne/operatørene" i den fiktive KRONE VIRKSOMHED ved velvidene OG videne/uvidende, udeladelse/provision af BEDRAGERI absolut.) samtykke til, at være, fungere som, gøre krav på, handle i rollen, osv. et al af et legalt/juridisk navn/legal/juridisk enhed/legal/juridisk karakter, som det optræder i enhver/alle Bøger af REGISTRATOREN/REGISTERING/REGISTRY (REGISTER) (registree(træ) = død KRONE familie I.D.-enhed træ) hvorved eventuelle/alle legale/juridiske navn/e/titler/betegnelser/rang/selskaber/virksomheder mv. et al faktisk er KRONE VIRKSOMHEDENS ejendom og brug deraf uden klar og explicitly present (eksplicit/fuld og klar tilstedeværende) TILLADELSE(R) af "legal/juridisk ejer eller repræsentant" deraf af for det said/such (angivet/sådanne) "ejer" af alle such/said (sådanne/angivet) legale/juridiske kreationer, er ulovlig på alle måder sætter sådan en bruger i en tilstand af øjeblikkelig vanære i "ayes of the court""i rettens ayes/øjne/flere ja", en bedragerisk forbryder/kriminel, uanset arten af eventuelle/alle beskyldninger af nogen/alle KRONE VIRKSOMHED repræsentanterne, B.A.R. kort / Edsvorne ed eller ikke, da de er i "provision" af en bedrgaerisk handling (dvs. CAFR (Comprehensive Annual Financial Report/Omfattende Finansiel Årsrapport) konti, obligationer mv). Her, i dette doktrin/lære, er det SPELLED (STAVET) for læseren/modtageren klart og deres mangel på at forstå dette doktrin/lære gør dem INKOMPETETENTE således alt, hvad de "TAKE" (''FORSTÅR'') er en "MIS-TAGE" (''MIS-FORSTÅELSE'') ab initio (fra begyndelsen) hvor BEDRAGERI var/er hensigten med LEGALT/JURIDISK NAVN(E) BEDRAGERI ad infinitum (i al evighed) og naturligvis et kriminelt sind/hjerte er ude af stand til rationel tænkning, hvor et "rimeligt" væsen (en sindssyg) simpelthen leder efter al mulig grund under solen for, at undslippe deres eget ansvar, via LOVLIGHED ER IKKE VIRKELIGHEDEN "lovlige midler "i deres complicitness (medskyldighed) i disse forbrydelser mod skabelse og sandhed, indtil de vælger anderledes; simpelt sagt, kriminelle, destroyere (ødelæggere) af menneskeheden, destroyere (ødelæggere) af selve livet;

Kort sagt, det er ulovligt at bruge et legalt navn/ENHVER/AL legalt/juridisk referencer førnævnte, uanset påstande om det modsatte af enhver/alle "legale/juridiske agenter" til det modsatte hvor "legale/juridiske agenter" defineres heri som alle, der bruger enhver/alle legale/juridiske "definitioner" af, hvem og hvad de mener, de er; en død fiktiv karakter, ingen stemme. Følgende disse hovedtræk er kun nogle eksempler på den samlede illegalitet/ulovlighed legale/juridiske navne bedrageri, hvor LEGALT/JURIDISK NAVN (Enhver/alle fiktive legale/juridiske enheds formationer/referencer/ikke-levende papir konstruktioner/eksisterer ingen steder i nogen levende, bevidst form, uden for rammerne af en død, legal/juridisk virkelighed, hvor man må tale eller stave it (det)/I.D. ind i eksistens for it (det)/ID at eksistere overhovedet) er en fiktiv karakter/virkelighed, der kun eksisterer i hovederne på dem, der skaber angivet "fiktive karakter(e)" værende i et menneske/sansende/bevidst form eller anden ikke animeret/livløs form antages/formodes som levende mental/quantum og kan kun eksistere mellem to parter for at få dem til at eksistere overhovedet, og, mens en/ORIGINAL grundlæggende natur/konstruktion af TRAKTATEN/KONTRAKT/AFTALE(R) er blevet lavet om/ændret/bedragerisk og vildledende INTENTION af en eller flere kontraherende (komme til enhed/blive enige om) parter og, hvor INTENTION TIL BEDRAGERI/AT BEDRAGE EN ANDEN HANDLER SOM bedragere, løgnere, tyve etc. et al kriminelle/onde intentioner, gemmer sig bag LEGALE/JURIDISKE NAVN(E)/TITEL (ER) er/er nu afsløret af selve brugen af enhver/alle disse "legalitet er ikke virkeligheden" fiktive konstruktioner, der gør enhver/alle brugere af sådanne ting, en FORBRYDER/KRIMINEL ved bevidst vildledende design og, hvor jeg, det levende i skabelsen er ikke, ej heller vil jeg være antaget og/eller formodet fra nu af og for evigt et DØDT JURIDISK NAVN/TITEL ID-ENHED ad infinitum (i al evighed), ab initio (fra begyndelsen), nunc pro tunc, tunc pro nunc (nu og for altid, for altid og nu);

1. LEGALT/JURIDISK NAVNE/TILEL/KONSTRUKTION Parti krævende at være nogen/alle legale/juridiske navne er 3./tredjeparts indblanding i/vedrørende FØDSELSATTEST KONTRAKTEN mellem KRONE AGENT og MAND/KVINDE VÆRGE AF ADMIRALITET hvor det ''legale/juridiske slavebundet barn'' (dvs. den aktuelle LEGAL/JURIDISK NAVN(E) ID-ENHED bruger/3./tredjepart indblanding ubevidst) var ikke til stede ved SIGNING/SINNING UNDERSKERVELSEN/AT SYNDE af angivet FØDSELSATTEST kontrakt, der var heller ikke givet nogen detaljer om denne INTENTION TIL AT BEGÅ BEDRAGERI til aftaleparter/alle deltagere, hvor et barn og/eller børn var/er involveret. Kort sagt, den som bruger det legale/juridiske navn ikke var der ved underskrivelsen af kontrakten (skyldig i den oprindelige sin/sign (synd/underskrive/tegn) af/med "faderen"), ugyldig, nunc pro tunc (nu og for altid), at lave kontrakt med en mindreårig ensues (åbner op for); Clausula Rebus Sic Stantibus er invoked/spoken/written (påberåbt/talt/skrevet)

2. LEGAL/JURIDISK NAVN/TITEL KONSTRUKTION deltager er umiddelbart skyldig inden for konstruktionerne af den legale/juridiske uvirkelighed af Krone Copyright/Kopiret krænkelse (hvor KRONEN ikke "retsforfølger" betyder "ikke forfølger" BEVIDST med det eneste formål en fortsættelse af menneskehedens samlede bedrageri, som er langt mere rentabelt) i overensstemmelse med de advarsler placeret på forskellige FØDSELSATTESTER (hvis det er på en kontrakt/konstruktion, er det er på alle kontrakter/konstruktioner, baseret på samme ikke-virkelighed af LEGALITET ER IKKE VIRKELIGHEDEN vrangforestillinger, forskellige i form identisk i konceptuel/begrebsmæssig HENSIGT, clausula rebis sic stantibus) og i de efterfølgende CÈRTIFIKATER - ATTESTER/ALIASER skabt af nogen/alle parter, at brugen af angivet FØDSELSATTEST (bevis for forsæt til at begå bedrageri ved sin blotte eksistens) at skabe nogen/alle former for IDENTIFIKATION fra det og/eller enhver/alle relaterede formularer rendering (fremstiller) angiven bruger i øjeblikkeligt bedrageri for at gøre det, hvor nogen/al skabelse af nogen/alle former af LEGAL/JURIDISK IDENTIFIKATION i nogen/alle legale/legale/juridiske definitioner, hvor dette LEGALE/JURIDISKE NAVN(E) BEDRAGERI skønnes OBLIGATORISK ved/for/af/i den LEGALE/JURIDISKE FIKTIVE VIRKLIGHED KONSTRUKTION AGENTER/BEHANDLERE DERAF, hvor MAGT, TVANG, BEDRAG, TRUSLER, TYVERIER, AFPRESNING, etc. et al anvendes til bevidst/ubevidst ved/af/for/i udeladelse/provision at slavebinde nogen/hele menneskeheden ved at tage del i dette/den/nogen/alle LEGAL/JURIDISK rige(er) af fiktive vrangforestillinger, hvor LEGALE/JURIDISKE SYSTEM KRÆVER at menneskeheden begår bedrageri for at overleve, hvis man i øjeblikket/tidligere anvender NOGEN/ALLE sådan anslået LEGAL/JURIDISK IDENTIFIKATION hvor den grundlæggende karakter af FØDSELSATTESTEN er at skabe falske partier på BEGGE sider af KONTRAKTEN. Kort sagt, en "licens til dræbe, stjæle, snyde etc. et al" enhver/alle individer er den PRIMÆRE INTENTION; Clausula Rebus Sic Stantibus er invoked/spoken/written (påberåbt/talt/skrevet)

3. Det er ulovligt at MEDVIRKE/TILSKYNDE OG HJÆLPE nogen bevidst/ubevidst, der er fuldt uvidende om LEGALE/JURIDISKE NAVN(E) BEDRAGERI bedrag til en kriminel aktivitet mod deres vilje ved, magt, på enhver/alle måder (der inkluderer fup, voldelige aktioner/trusler deraf for at OVERHOLDE bedrageri, betydning af ordlyden bedrag etc. et al) er antaget/formodet ET DØDT LEGALT/JURIDISK NAVN ID-ENHED, hvor "efter ordre" af enhver alle KRONE AGENTER antaget/formodet myndighed på grundlag af vildledende/voldelige midler og foranstaltninger til vinde en fiktiv "jurisdiktion/bemyndigelses/kontrol" over en anden og ved enhver/alle midler bedrag, hvor den hensigt at bedrage en anden er indlysende af selve karakteren af ''LEGALE/JURIDISKE NAVN(E) BEDRAGERI " oprindelige INTENTION ved design af en, der har en titel/uniformeret i enhver/alle LEGALE/JURIDISKE sanser/legal/juridisk uvirkeligheds definitioner, hvor deres rolle til at handle i "karakter" af en/alle KRONE AGENT/ER med henblik på legalt/juridisk bedrag a.k.a. "provision" som grundlag for deres job/roller, nemlig en uniformeret officer/dommer klædt i kåbe osv. et al Wears (noget man har på) ( "kejserens klæder fjernet") deres hensigt at gøre sådan (dvs. selve tøjet/uniformerne/kåber/chains of office (kan være borgmæsterkæde(er) og eller lign.) mv. et al), hvor at don (iklæde sig) nogen/alle klæder/legale/juridiske klæder fra den juridiske virkelighed anser KRONE AGENT(ER) let synlige og absolut transparente FOR/AF/TIL/ i INTENTIONEN at begå bedrageri, i HANDLINGEN til at don (gøre) dem; Clausula Rebus Sic Stantibus er invoked/spoken/written (påberåbt/talt/skrevet)

4. Gøre profit af kriminel aktivitet (Beskæftigelse, aktier, overskud, profit, investeringer, salg, enhver/alle midler til at skaffe legale/juridiske FIAT valutaer mv.), idet enhver/alle HANDEL(ER) er baseret helt og utterly (aldeles) (udders (yvere) i livet, menneskehedens "mælk og honning") på det LEGALE/JURIDISKE NAVN/TITEL BEDRAGERI konstruktion fra oprettelsen af FIAT valutaer baseret på vurderinger af de slave handel OBLIGATIONER (UCC (Uniform Commercial Code)/UPU (Universal Postal Union) aka VIRKSOMHEDEN AF BYEN AF LONDON, STAT/VIRKSOMHEDEN AF VATIKAN STATEN) at FØDSELSATTESTEN er, og som er bestemt til at være for netop sådan et formål at inddrage ENHVER form for "penge gjort" det være sig gennem fredelige og/eller kriminelle aktiviteter lige fra, at blive betalt for, at levere aviser til, at blive betalt til legalt/juridisk at myrde et andet menneske under den juridiske paraply af krig/militær, hvor mord i enhver form er mord og eventuelle/alle associationer til/ved/for/af/i nogen/alle LEGALE/JURIDISKE NAVN(E)/TITEL formularer gør en SKYLDIG VED FORENING absolut idet da man stadig er mentalt, fysisk, åndeligt bundet i den legale/juridiske virkelighed/uvirkelighed ("aftale med djævelen/Satan") ved aftale at være så involveret i denne kriminelle aktivitet. Jeg associere ikke med mordere/I.D.-doll (idol/dukke) tilbedende på nogen/alle niveauer ej vil jeg antages/formodes anderledes via LEGALT/JURIDISK NAVNE BEDRAGERI associationer/antagelser/formodninger og LEGALT/JURIDISK trolddom praktiserende deri; Clausula Rebus Sic Stantibus er invoked/spoken/written (påberåbt/talt/skrevet)

5. Enhver/alle personer, der bruger, hævder at være, deltage aktivt i/på/ved/for det LEGALE/JURIDISKE NAVN(E)/TITEL(ER) i en hvilken som helst/alle måder overhovedet uden udtrykkelig tilladelse fra deres "Illusion legale/juridiske mestre" a.k.a. B.A.R. kort/ KRONE AGENT svoret ed medlemmer, der praktisere legal/juridisk "lov" (hvilket er legalt/juridisk, ikke lovligt) uden licens, men anses for at være "praktiserende lov" (ved hjælp LEGAL/JURIDISK/HANDEL alting i den dag til dag levende virkelighed, hvor det legale/juridiske navn er en legal/juridisk definition inden for rammerne af den legale/juridiske uvirkelighed virkelighed), hvor advokater bliver brugt til, at udfylde dette hul i illusionen af ''legal/juridisk repræsentation", der gør enhver/alle, der gør det, til tavse, uden stemme og er IN-VOICED (FAKTURERET) i overensstemmelse hermed som en VÆRGE AF ADMIRALITET eller væsentligt som et barn af den døde virksomhedernes (krop fortæret, fonetisk) er STAT indtil skyld ved legale/juridiske navne association fjernes af denne der anses for at udøve advokatvirksomhed/trolddom (bogstaveligt talt) ved ikke at bruge en advokat for at holde retten "til ære", hvor nu, er FORAGT FOR RETTEN er vedtaget for nogen/alle der træder ind en domstol af menneskeskabte "love", som placerer KRONE AGENTERNE/rettens embedsmænd i fare for vanære hvor kun TILSTÅELSE af den som træder ind i/tænker de faktisk nødt til at være der overhovedet, at være et legalt/juridisk navn eller NARRET til at hævde noget, der ligner, DELVIS OG/ELLER FULDT UD NOGET, der kan binde dem til FØDSELSATTEST KONTRAKT SPELLING(S) (AT STAVE/FORBANDE(ELSER), som de fremstår på anførte fødselsattest der i sidste ende vil gøre "bruger" til en forbryder bedrageri først, således "at genoprette en illusion af ære" i deres domstol, hvor kneb er foreviget anon (med det samme); Clausula Rebus Sic Stantibus er invoked/spoken/written (påberåbt/talt/skrevet)

Disse er blot nogle af de eksempler, der alle med enhver følelse af "legale/juridiske forseelser" kan se klart til at illustrere den absolutte karakter bedrageri af hele retssystemet og baggrund af bedrageri mod menneskeheden den er baseret på, hvor det LEGALE/JURIDISKE NAVN/TITEL påstande er hjørnestenen, der holder hele pyramide konstruktionen med de kriminelle (legale/juridiske troldmænd) på toppen af pyramiden af vrangforestillinger og illusionel magt, og hvor eventuelle/alle betjente/dommere/advokater/ almindelige mennesker skal have en grundlæggende forståelse af, hvad bedrageri er hvor bedrageri er klart defineret i ti bud motiv. Bedrageri (hele den retlige/legale/juridiske virkelighed) inkludere, ikke begrænset til, mord, tyveri, voldtægt, utroskab, grådighed, begær, begærlighed, falsk idol skabelse og tilbedelse, og alle slags onde hensigter, hvor kun sløret af en papir virkelighed beskytter det onde med AT VIDE intentioner og nu ved du det, uvidenhed fjernes her, hvor det encumbent (påhviler/pålægges som en forpligtelse) HVER ENKELT individ at bevise det modsatte, TAVSHED SIDESTILLER PASSIV UNDERKASTELSE maxim (leveregel) påberåbes; Clausula Rebus Sic Stantibus er invoked/spoken/written (påberåbt/talt/skrevet)

Eftersom Vatikanet/VIRKSOMHEDEN AF VATICAN BY STAT, som almindeligvis forstået, også er medskyldige i denne LEGALE/JURIDISKE NAVN/TITEL virkelighed i kraft af legal/juridisk registrering, er alle åndelige forestillinger om "magt" hermed annulleret ab initio (fra begyndelsen), ad infinitum (i al evighed) hvor VATIKAN BY STAT er registreret ligeledes er alle NATIONER/LANDE mv. et al som REGISTEREDE KRONE EJEDE VIRKSOMHEDER og er neutered neutraliseret (kastreret) ved forening i overensstemmelse hermed, når enhver/alt antaget formodet "magt" er helt og fuldt komplet ødelagt ved/af/i/for denne LEGALE/JURIDISKE NAVN/TITEL MEDSKYLDIG AFTALE/TRAKTAT BEDRAGERI og derfor er medskyldige i dette bedrageri mod hele menneskeheden og livet selv ligeledes er alle som hævder nogen/alle legale/juridiske i enhver/alle legale/juridiske former ab initio (fra begyndelsen), ad infinitum (i al evighed), nunc pro tunc, tunc pro nunc (nu og for altid, for altid og nu). Der er utallige essays og radioprogrammer fra den ikke-legale/juridisk enhed "kate af gaia/kaia" for yderligere afklaring, herunder på on air (i æteren) tilståelser fra politi og advokater attesterer sandheden i dette, og deres manglende evne til at påstå noget andet, fanget i legal/juridisk cirkulære fælde af egen konstruktion. Enhver/alle handlinger foretaget af enhver bekendende at være i/af/for/til/af nogen/alle LEGAL/JURIDISK NAVN/TITEL er bedrageri, forsøg på at medvirke/tilskynde og hjælpe til bedrageri, hvor det er ulovligt at bruge/være/kræve/tro at man er en legal/juridisk defineret noget. Din tjener? Nej, spillet er slut og Satan og hans Harlot (Legal Kronos, Handels Crone/ KRONE) mistede alle spil, hvor al "lov" var, og er, kirke baseret hvor retten simpelthen er en sin-o-name (synd-o-navn/synonyme) til kirken og den levende sande lov blev erstattet med falske døde legale/juridiske og alle kåbe bærende praktikere, uanset om det er retten eller kirken, de tjener samme døde LEGAL/JURIDISK virkelighed og er sjæle døde i overensstemmelse hermed i "ayes" (øjne/eller flere ja) af skabelsen. Din sjæl er på line/lien (spil/pant), mens dine sins/signs (synder/underskrifter/tegn) er on the line/lien (på spil/pant) og kun DU kan rydde DIN gæld, ingen Frelser kommer for at frelse dig, men snarere at fordømme dig for alle dine foresættelige forbrydelser, nu BEVIDST bliver begået af blotte kraft af jer har modtaget dette, efter at have læst det eller ej. "