babylon-er-faldet 

Højreklik og "Gem som ..." for at gemme denne essay.

Ansvarsfraskrivelse: Kun Kate of Gaia skrev de originale engelske versioner. Disse trannies/oversættelser er ikke blevet produceret af hende. Det er derfor tilrådeligt at bære dette i tankerne og bruge/dele disse trannies ved dit eget skøn. Hvis der er nogen tvivl om deres indhold er præcis/og i tråd med Kates originale engelske versioner vil det ikke være muligt for Kate at hjælpe med at diskutere spørgsmål, der opstår, og heller ikke med at lave rettelser. Derfor anbefaler vi alle, der overhovedet kan at læse og forstå de originale engelske versioner skrevet af Kate Gaia i sin egen unikke og strålende stil.

Babylon Er Faldet

(Babylon Is Fallen by Kate of Gaia)

1. NAVN: Hovednøglen til hele systemet’s/KRONE KORPORATIONEN’S spil. NAVNET er hovednøglen til hele den legale/kontrol konstruktion. Uden et LEGALT NAVN, som er dit samtykke ved at tillade at blive kaldt ved dette NAVN, kan system vampyrerne bogstavelig talt ikke ernære sig af dit blod/skabelse’s kilde energi som viser sig i de fysiske ting vi samler. Det er kun ved SAMTYKKE til at være/bruge/have et LEGALT NAVN/Dyret’s Mærke som er nødvendigt for din absolutte spirituelle kontrakt/aftale med djævlemotivet i FULD KRAFT OG EFFEKT med dig som SLAVE og dem som HERRER. Som bevis for dette, kig og se hvor meget af din liv/eksistens involverer et LEGALT NAVN og du vil se mængden af kontrol som systemet har over dig.

2. REGISTER/REGISTRERING etc.: Enhver/alle ting som er registeret er FULDT OVERDRAGET med samtykke til KRONE KORPORATIONEN uden juridisk fortrydelsesret indtil disse ting er fjernet ved at eksponere INTENTIONEN bag dem som servicerer KRONE KORPORATIONEN til at begå bedrageri velvidende/uvidende. eks. Et barn som er REGISTRERET er KRONEN’S EJENDOM ved ignorant samtykke hvor sandheden om REGISTRERING ikke blev fremlagt hvilket er den oprindelige INTENTION af KRONE KORPORATIONEN’S TJENERE´S EJERE at få uvidende folk til at ofre deres børn til slaveri af sjælen, og dermed, kroppen. Det er sjælen de virkelig er efter, så husk dette.

3. PENGE, GULD, SØLV, VÆRDIER, BITCOINS etc. er ALLE illusioner om værdi hvor DU er den sande skaber af alle fysiske manifestationer. Penge, udvendig værdi, har været redskabet hvor 3. part’s indtrængeren “mellemmanden” har gjort dræningen mulig. Penge og deslignende har værdi hvis man er blevet fuppet til at tro til at det har. Denne illusion er den ultimative distraktion og dræber af skaber sjæle, bogtaveligt. ALLE penge er baseret på selve sjæl’s KONTRAKTEN bedre kendt som FØDSELS ATTESTEN.

4. FØDSELSATTESTEN: Den ORIGINALE SYND’S KONTRAKT. NAVNET som du tror/påstår er dit er IKKE din skabelse. Dit “antagede NAVN” blev skabt af dine forældre/familie/medlemmer/adopterede slægt, IKKE DIG. Dette er en ORIGINAL SKABELSE manifesteret af en anden hvilket er, i modsætning, REGISTRERET og bliver dermed KRONE KORPORATIONEN’S EJENDOM som tidligere nævnt. Det er ved dette bedrageri at DIN sjæl bogstaveligt blev og er slavebundet og udfra hvilket ALLE PENGE/GÆLD er skabt. EN GÆLDS OBLIGATONS “værdi” blev placeret i FØDSELS ATTESTEN baseret på en forventet indtjening i SKAT, LÅN, GÆLD som et barn forventes at skulle betale så længe de er del af dette BEDRAGERI imod menneskeheden.

eks: Hvis det forventes at en skal betale en vis portion skat etc. i deres liv, bliver BÅNDET givet en GÆLDS VÆRDI. Et barn som bliver født ind i en velhavende familie vil have en større gælds bånds værdi end en der rangerer under lavere indtægt iflg. “indkomsts skalaen’s” vurdering. Dette er slave handel på det fineste som skiller og erobrer menneskeheden i TYENDE/KASTE/HIERARKI systemet der omfatter planeten.

5. KOMMANDO OG KONTROL: Domstole og regeringer er system slaver indeni, købt og betalt for hvor de sande kommando og kontrol aspekter er POLITI/MILITÆR som front linje hunde og frygt kontrahenter for dem over domstolene og regeringerne såsom BANKER/RELIGION og dem der kontrollerer disse. Domstole og regeringer er blot fyld til denne “sandwich” af bedrag og illusion. Uden muligheden for at indgå KONTRAKT via ethvert/alle NAVNE på frontlinieniveau, er hele kontrol systemet destrueret, mest af alle dem på toppen af denne spirituelle slaveri pyramide. Uden NAVNET, vil alle niveauer til sidst og endeligt udslette sig selv.

6. TRE KRONEN: Dette består af ROM, CITY OF LONDON CROWN CORPORATION og WASHINGTON D.C. De er den uhellige treenighed af 3 i 1, 1 i 3 som tydeligt er illustreret i den Pavelige Krone: Religion, for at kontrollere menneskehedens tro, sind og spiritualitet, Domstole og Banker til at kontrollere penge/gæld og verden’s Politi/Militær til at tilintetgøre oprør og virkende som frontlinie kontraktører for sjæl’s udvinding.

7. MØRKET’S FYRSTER: Dette er nøjagtig hvad hele dette game handler om, som de fleste mennesker er blinde overfor. Religioner er blevet brugt til at separere dig fra kilden ved at få en til at tro at “gud” er ekstern og bruge “frelser” programmet til at forstærke dette. Penge er redskabet som bruges til at holde folk i en kun fysisk/materiel sfære ved at få dem til at sætte en ekstern “værdi” på alt hvor intet ville eksistere uden folk og deres kreativitet. Fysisk død og skade er redskaberne som bruges for at slukke din sande essens som er skabelsen i sig selv. Redskaberne som bruges er sprogene med korrumpering af den pure frekvens’ intention med flere meninger af samme lyde/frekvenser, brugende ORD og SPELLINGS/STAVNING (bogstaveligt), og dermed overvinder de os og omdirigerer vores energi ind i DERES kreationer og kontrol. Disse entiteter kan KAN IKKE skabe noget selv da de er sjæleløse og dermed, absolut kraftløse. De ved dette og de er ekstrem bange for at dette staver/spells deres undergang, engang for alle. Vi er liv med bevidsthed hvor disse entiteter er bevidsthed uden liv/sjæl/ånd. De er TOTALT OG UDELUKKENDE AFHÆNGIGE af at få dit SAMTYKKE eller din spirituelle kontrakt aftale og dette er super nemt igennem NAVNE bedrageriet, hvor alt er købt og betalt, ego komfort etc. Hele deres kort/pyramide hus er BASERET på dette FAKTUM. Vi er brændstof for deres system/fartøj. Uden spirituelt brændstof, er de destrueret.

Det største program som vi render ind i med masserne er deres mistro til deres egen styrke og hvem de virkelig er. Et mester job er blevet udført for at holde menneskeheden på dette niveau af spirituel svaghed og fuldstændig ignorance. Dette var hensigten med at korrumpere de gamle sandheder, omskrivning af vores fortid og præsentere det i skolerne, kirker og alle niveauer af ego akademi. Gentag en løgn ofte nok og folk vil tro det. Det er meget nemmere at sælge en gigantisk løgn til masserne end at sælge til os en af gangen. Medierne er hoved redskabet i at tanke dirigere og manipulerer for at forstærke de løgne vi blev fyldt med som børn og op til vores nutidige stadie.

Vi har mange sjæleløse entiteter på denne planet hvor hovedmængden er placeret i stillinger med magt og kontrol, det kan være politi, domstole, medier, kirker, regeringer, skoler, militær på ALLE niveauer. Frygt er deres eneste redskab og når man endelig ser ens egen sande udødelige natur, bliver man urørlig; bogstaveligt. Menneskeheden’s massehypnose er dyb og du vil møde alle former for modstand fra venner, familie, kolleger etc. så lad vær at spilde din tid på at vække dem der samtykker til at være døde. Fakta som beviser dette findes overalt og de skal blot kigge, du skal ikke gøre noget. Plant et frø og gå videre. De er de samme som kom for sent i allegorien Noa’s ark; lad dem drukne.

Vi befinder os nu i kulminationen af destruktionen af disse entiteter en gang for alle og de hiver al deres frygt porno frem, illusioner og desperations kontakter og i denne process, synker de deres eget skib hvor jeg blot rækker dem en tændsluk knap nu. DIG og kun DIG kan redde dig selv så lad være med at slå dig selv ihjel prøvende. Lad de døde begrave de døde og måske fatter de det i næste runde men de er IKKE din hovedpine. Bliv på vejen. Vejen hjem er en i sandhed kun og intet andet. Din vilje til at ville stå i sandheden er din alene og til hvilken grad du vil stå vil være den samme grad som du vil blive urørlig spirituelt, og som resultat heraf, fysisk. Som foroven, således forneden, sådan er det.

Der er ingen “middel vej” her, enten er du inde eller ude af Babylon. Du er enten herre eller slave, dødelig eller udødelig. Sjælen, DIG, er ubegrænset hvor kroppen kun er en biologisk computer du opererer. Din computer blev infiltreret og korrumperet (reptil hjerne stamme/fusioneret kromosoner) og separeret fra hjerte kildens sind. De sjæleløse kan ikke opleve medfølelse så lad vær at forvente at de kan. De er som Terminator droner i filmene, programmeret til kontrol og drab uden samvittighed og nemme at spotte. De er overalt inklusive i din egen familie, venner etc. og alt du behøver at gøre er at “føle” dig frem. Lad dine instinkter og dit hjerte være din guide.

Vi ‘clearer’ denne virkelighed for disse parasitter eksponentielt nu hvor universal loven hersker suverænt hvor ingen skal eller kan grænseoverskride. De er mestre i bedrageri så lad ikke din kærlige medfølelse blive brugt imod dig, noget som har været et af deres stærkeste redskaber. Bio-borg entiteterne er allerede livløse og er afhængige af udelukkende at suge livet ud af dig men, som alle vampyrer, kan de ikke komme ind i din verden uden din invitation. Enhver brug af det legale NAVN er den eneste invitation som de behøver så kap alle bånd og aftaler med dette. Hvis du bare forstår dette koncept, så har du kappet marionetdukke strengene og din kausale evne returnerer med det samme i relation til evnen til at være ansvarlig med disse ultimative krafter.

Til de “levende døde”(og du ved hvem du er), din tid er passé, dine bedrag er kraftløse og minut for minut bliver du slettet, fra bevidstheden som de invaderende parasitter i er. Os, som er af den levende sjæl, er vågne, velvidende og tilbagekræver vores virkelighed hvor jeres aldrig eksisterede. Kort fortalt, ja i er dødsdømte. Ha en dejlig dag! Kate!!!